הסכם פשרה | 57794-09-20 | איסתא

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 57794-09-20
הצדדים – צילה פרבר נ' איסתא ישראל בע"מ

תקציר – בתאריך 29.9.2020 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הסכם פשרה שנחתם בין צילה פרבר לבין איסתא ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 31.07.2023

ב"כ המבקשת – עו"ד עמית לוין, עו"ד שגיא רבינוביץ
ב"כ איסתא – עו"ד מיכל אפרת אלפרין

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב