הסכם פשרה | 57742-06-22 | אורות התקווה בע"מ ואח'

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 57742-06-22
הצדדים – ארליך נ' אורות התקווה בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 21.6.2023

תקציר – ביום- 21.6.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין ארליך לבין אורות התקווה בע"מ ואח'

ב"כ המבקשים – עו"ד שלמה אבני, עו"ד ערן פלסר
ב"כ המשיבה – עו"ד נתן צימר גבאי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון