הסכם פשרה | 57356-12-18 | דלת יוד שין

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –57365-12-18
הצדדים – שרון בודס, יערה קובלסקי וישעיהו אדמקה נ' דלת יוד שין בע"מ
תאריך פרסום – 29.11.2022

תקציר – ב-3.11.2022 בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין שרון בודס, יערה קובלסקי וישעיהו אדמקה לבין דלת יוד שין בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד ברק בר-ורשבסקי, עו"ד נטלי אבני
ב"כ המשיבה – עו"ד יובל ינאי, עו"ד אילון מגיד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון