הסכם פשרה | 57255-04-18 | הראל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 57255-04-18
הצדדים – חוה פורת דליה נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

תקציר – ביום 15.1.2023 אישר בית המשפט המחוזי בלוד הסכם פשרה שנחתם בין חוה פורת דליה לבין הראל חברה לביטוח בע"מ

תאריך הגשה- 16.07.2023

ב"כ המבקשת – עו"ד אבנר גבאי
ב"כ הראל – ארנון תדמור לוי עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב