הסכם פשרה | 56844-09-17 | הוט מובייל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 56844-09-17
הצדדים – בינה ניהול ותפעול מערכות גבייה בע"מ נ' הוט מובייל בע"מ
תאריך פרסום – 14.12.2022

תקציר – ב-30.11.22 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין בינה ניהול ותפעול מערכות גבייה בע"מ לבין הוט מובייל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד אבי רוקח ורענן בשן
ב"כ המשיבה – פישר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון כלכליסט ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון