הסכם פשרה | 56823-09-17 | סלקום

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 56823-09-17
הצדדים – חברת רענן בשן וושות' משרד עורכי דין נ' סלקום ישראל בע"מ
תאריך פרסום – 5.12.2022

תקציר – ב-29.11.22 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין חברת רענן בשן וושות' משרד עורכי דין נ' סלקום ישראל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד רענן בשן
ב"כ המשיבה – משרד אגמון ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון