הסכם פשרה | 56799-03-22 | החברה לגז

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 56799-03-22
הצדדים – מר עמית ברר ומר ערן דוידוביץ נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ

תקציר – ב- 10.09.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין מר עמית ברר ומר ערן דוידוביץ לבין החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ

תאריך הגשה- 01.10.2023

ב"כ המבקשים – עו"ד תום שנפ
ב"כ המשיבה – עו"ד אורן פכטהולד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ