הסכם פשרה | 56743-06-19 | מפעלי תחנות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 56743-06-19
הצדדים – מיכאיליצ'נקו נ' מפעלי תחנות בע"מ ונתיב אקספרס
תאריך פרסום – 13.7.2022

תקציר – על פי החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, מבקר בתחנה המרכזית נהריה או עכו שביקר בהן בין 6/12-8/20 והפריע לו עשן הסיגריות זכאי לפיצוי כספי בסך 500 ₪ עבור כל ביקור בתחנות אלו.

ב"כ המייצג – עומר פיינטוך, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות, בעיתון ישראל היום, ובעיתון אל סינארה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון