הסכם פשרה | 56373-02-18 | אגד

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 56373-02-18
הצדדים – יצחקי נ' אגד חברה לתחבורה בע"מ
תאריך פרסום – 2.1.2023

תקציר – ב-18.12.22 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין יצחקי לבין אגד חברה לתחבורה בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אסף שילה
ב"כ אגד – אלון קנטי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון