הסכם פשרה | 55591-02-18 | מניב ראשון

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 55591-02-18
הצדדים – יעד שיאן נדל"ן בע"מ נ' מניב ראשון בע"מ

תאריך הגשה- 17.4.2023

תקציר – ביום 2.4.2023 אישר בית המשפט המחוזי בלוד ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין יעד שיאן נדל"ן בע"מ לבין מניב ראשון בע"מ

ב"כ התובעות – עו"ד עופר ורד
ב"כ הנתבעת – עו"ד אחיקם שוסטר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ידיעות ראשון לציון

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון