הסכם פשרה | 552-07-13 | הוט

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 552-07-13
הצדדים – מר אור קרבקי, מר שמואל שמר ז"ל וזיו כהן נ' חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ והוט טלקום שותפות מוגבלת
תאריך פרסום – 8.12.2022

תקציר – ב-3.11.21 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מר אור קרבקי, מר שמואל שמר ז"ל וזיו כהן לבין חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ והוט טלקום שותפות מוגבלת

ב"כ התובעים – עו"ד מיכאל בך ורון לדרמן
ב"כ הנתבעת – פישר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון