הסכם פשרה | 55151-10-19 | מטה מוטורס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 55151-10-19
הצדדים – שפאגט בע"מ נ' Meta platforms Inc

תאריך הגשה- 20.4.2023

תקציר – ביום 27.3.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם שפאגט בע"מ לבין Meta platforms Inc

ב"כ המבקשת – עו"ד אוהד רוזן
ב"כ המשיבות – עו"ד יוסי אשכנזי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון