הסכם פשרה | 54526-04-18 | פלאפון

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 54526-04-18
הצדדים – הילה שירזי נ' פלאפון תקשורת בע"מ

תאריך הגשה- 23.4.2023

תקציר –  בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הילה שירזי לבין פלאפון תקשורת בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד יונתן רפפורט, עו"ד אדם לוין
ב"כ המשיבה – עו"ד אריאלה אבלוב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון