הסכם פשרה | 54331-10-21 | אביסרור

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 54331-10-21
הצדדים – פרץ נ' אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ

תקציר – ביום 19.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע הסכם פשרה שנחתם בין פרץ נ' אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ

תאריך הגשה- 25.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד חגי כהן, עו"ד חגי פרידלר
ב"כ המשיבה – גילי ברוקס ורון עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב