הסכם פשרה | 54331-10-21 | אביסרור ובניו

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 54331-10-21
הצדדים – פרץ נ' אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 22.5.2023 בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין פרץ לבין אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד חגי כהן, עו"ד חגי פרידלר
ב"כ המשיבה – עו"ד גילי ברוקס ורון

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון