הסכם פשרה | 53870-03-18 | ד.ד.ש מפיצי הדרום

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 53870-03-18
הצדדים – אילן טסלר נ' ד.ד.ש מפיצי הדרום חברה לשיווק בע"מ
תאריך פרסום – 2.1.2023

תקציר – ב-5.12.22 בית המשפט המחוזי בלוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אילן טסלר לבין ד.ד.ש מפיצי הדרום חברה לשיווק בע"מ

ב"כ התובע המייצג – עו"ד צמח גרין

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון