הסכם פשרה | 53478-09-19 | אוליצקי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –53478-09-19
הצדדים – זינגר נ' אוליצקי כרייה (1990) בע"מ
תאריך פרסום – 30.10.2022

תקציר – ב-4.9.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין זינגר לבין אוליצקי כרייה (1990) בע"מ

ב"כ הנתבעת 1 – עו"ד גל הררי
ב"כ הנתבעים 2-4 עו"ד עופר דורון

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון