הסכם פשרה | 5322-02-22 | סלקום

הודעה בדבר הגשת אישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 5322-02-22
הצדדים – במברגר ואח' נ' סלקום תקשורת קווית
תאריך פרסום – 9.1.2023

תקציר – ביום 11.12.22 אישר בית המשפט בקשה לאישור תביעה ייצוגית בין במברגר ואח' לבין סלקום תקשורת קווית

ב"כ המבקש – עו"ד אמיר ישראלי, עו"ד שלומי כהן
ב"כ המשיבה – חניטל בלינסון-נבון, עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון