הסכם פשרה | 53081-11-21 | רייסדור

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 53081-11-21
הצדדים – מר מאיר ישראל יפרח ומר חזקיהו יוסף מישקובסקי נ' חברת רייסדור בנייה בע"מ וחברת רייסדור יזמות בע"מ

תאריך הגשה- 30.3.2023

תקציר – ביום 26.3.2023 אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מר מאיר ישראל יפרח ומר חזקיהו יוסף מישקובסקי לבין חברת רייסדור בנייה בע"מ וחברת רייסדור יזמות בע"מ

ב"כ התובעים המייצגים – עו"ד צביקה מצקין, עו"ד מיכאל פטרמן, עו"ד פיני קלמן
ב"כ המשיבות – פירון ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון