הסכם פשרה | 52881-06-21 | הבאר השלישית

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 52281-06-21
הצדדים – מיכאל קורן נ' הבאר השלישית – תאגיד מים וביוב בע"מ
תאריך פרסום – 7.7.2022

תקציר – ב-30.6.2022 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשה לאישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בבקשה לאישור כייצוגית.

ב"כ המבקש – עו"ד איתי ארגוב
ב"כ המשיב – משרד עו"ד אליאס בן אריה

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון