הסכם פשרה | 52122-05-19 | יתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאור

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 52122-05-19
הצדדים – כהן נ' יתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאור ופרסומים בע"מ
תאריך פרסום – 14.12.2022

תקציר – ב-24.11.2022 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין כהן לבין יתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאור ופרסומים בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד ראובן ביטון, עו"ד יעקב ביטון

ב"כ המשיבה- עו"ד יאיר עשהאל

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון