הסכם פשרה | 51870-12-17 | זיפי אחזקות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 51870-12-17
הצדדים – וייס נ' זיפי אחזקות ואח'

תאריך הגשה- 25.6.2023

תקציר – ביום- 17.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין וייס לבין זיפי אחזקות ואח'

ב"כ התובע הייצוגי – גדנסקי עורכי דין
ב"כ הנתבעים הייצוגיים – עו"ד שי ארז

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון