הסכם פשרה | 51809-04-21 | קונה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 51809-04-21
הצדדים – המבקש נ' חברת קונה בע"מ

תקציר – בתאריך 20.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין המבקש לבין חברת קונה בע"מ

תאריך הגשה- 10.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד בעז בן צור, עו"ד גיא רווה
ב"כ המשיבה – עו"ד ערן זך

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס