הסכם פשרה | 51243-09-22 | גנים ושושנים

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 51243-09-22
הצדדים – ליאור גירשביץ נ' גנים ושושנים א.ש. בע"מ
תאריך פרסום – 1.12.2022

תקציר – ב-28.11.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין ליאור גירשביץ נ' גנים ושושנים א.ש. בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד יעקב ישראלי, עו"ד רמי איתן, עו"ד איתי ישראלי
ב"כ המשיבה – עו"ד אסף לוין, עו"ד חייפרח

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעיב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון