הסכם פשרה | 51243-09-22 | גנים ושושנים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 51243-09-22
הצדדים – ליאור גירשביץ נ' גנים ושושנים א.ש. בע"מ

תאריך הגשה- 21.5.2023

תקציר –  ביום 9.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין ליאור גירשביץ לבין גנים ושושנים א.ש. בע"מ

ב"כ המבקש – ישראלי-שגב ושות' משרד עורכי דין
ב"כ המשיבה – דושניק, לוין, ארבן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון