הסכם פשרה | 4930-07-17| רותם אמפרט נגב בע"מ

נוסח הודעה שניה לציבור

ת"צ – 4930-07-17

הצדדים – אנטמן נ' רותם אמפרט נגב בע"מ

תאריך הגשה- 18.05.2023

תקציר – ביום 18.05.2023 הוגשה נוסח הודעה שניה לציבור בבית המשפט המחוזי באר שבע שנחתם בין אנטמן נ' רותם אמפרט נגב בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד אלדר אדטו
ב"כ המשיבה – עו"ד רם דקל

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב

הסכם פשרה | 4930-07-17| רותם אמפרט נגב בע"מ