הסכם פשרה | 49222-09-16| סנפרוסט בע"מ

הודעה בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 49222-09-16
הצדדים – רוזנבלום נ' סנפרוסט בע"מ

תאריך הגשה- 30.04.2023

תקציר – ביום 30.04.2023 הוגשה בקשה לאישור הסכם פשרה בבית המשפט המחוזי תל אביב שנחתם בין רוזנבלום נ' סנפרוסט בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

הסכם פשרה | 49222-09-16| סנפרוסט בע"מ