הסכם פשרה | 48640-11-19 | כאל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 48640-11-19
הצדדים – מר בר כהן חללה נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 27.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין מר בר כהן חללה לבין כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד חן שטיין, עו"ד ליאת שטיין
ב"כ כאל – ארנון תדמור לוי ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ, בעיתון מעריב ובעיתון רקלמה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון