הסכם פשרה | 48307-10-17 | שופרסל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 48307-10-17
הצדדים – גבל נ' שופרסל בע"מ
תאריך פרסום – 18.12.2022

תקציר – ב-14.12.21 בית המשפט המחוזי מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גבל לבין שופרסל בע"מ.

ב"כ המבקש – עו"ד אמיר ישראלי, עו"ד ליאור צמח

ב"כ המשיבה- עו"ד רות ויסנביק שאולי, עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון כלכליסט

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון