הסכם פשרה | 46892-12-16 | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 46892-12-16
הצדדים – עובדיה דבי נ' אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
תאריך פרסום – 21.12.2022

תקציר – ביום 22.11.22 אישר בית משפט המחוזי מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין עובדיה דבי לבין אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ.

ב"כ המבקש – עו"ד רון דרור ועו"ד אופיר מלצ'ן
ב"כ המשיבה – עו"ד חניטל בלינסון נבון ועו"ד רועי מסורי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון