הסכם פשרה | 46590-09-20 | דלק מוטורס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –64590-09-20
הצדדים – אילן גל ועמי הלברסברג נ' דלק מוטורס בע"מ ו Ford Motor Company
תאריך פרסום – 20.11.2022

תקציר – ב-30.10.2022 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אילן גל ועמי הלברסברג לבין דלק מוטורס בע"מ ו Ford Motor Company

ב"כ המבקש – עו"ד דוד מזרחי ורון סולן ואח'
ב"כ דלק מוטורס – אגמון ושות' עורכי דין
ב"כ פורד – גולדפרב זליגמן ושות' ערכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון