הסכם פשרה | 46556-06-21 | דמקא קפיטל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 46556-06-21
הצדדים – יובל לב נ' דמקא קפיטל בע"מ ואח'

תקציר – בתאריך 8.5.23 בית המשפט אישר הסכם פשרה שנחתם בין יובל לב לבין דמקא קפיטל בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 21.08.2023

ב"כ התובע המייצג – עו"ד יעקב סבו, עו"ד אוהד רוזן, עו"ד חגי קלעי
ב"כ המשיבים – הרצוג פוקס נאמן, גולדפרב גרוס זליגמן

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב