הסכם פשרה | 46403-07-22 | אניטה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 46403-07-22
הצדדים – דרור כרמלי נ' אניטה גלידה בע"מ

תקציר – ב- 5.11.2023 בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין דרור כרמלי לבין אניטה גלידה בע"מ

תאריך הגשה- 13.11.2023

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף חי-אביעזיז
ב"כ המשיבה – עו"ד מורן כ"ץ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ