הסכם פשרה | 46233-02-17 | אל על

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 46233-02-17
הצדדים – המבקשים נ' אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

תקציר – בתאריך 15.5.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין המבקשים לבין אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

תאריך הגשה- 10.08.2023

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון כלכליסט