הסכם פשרה | 45614-09-21| מסעדת טייגר

הודעה בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 45614-09-21
הצדדים – נופר פרייזר נ' מסעדת טייגר

תאריך הגשה- 01.06.2023

תקציר – ביום 01.06.2023 הוגשה בקשה לאישור הסכם פשרה בבית המשפט המחוזי תל אביב שנחתם בין נופר פרייזר נ' מסעדת טייגר

ב"כ המבקשים – עו"ד אברהם סרוסי
ב"כ המשיבה – עו"ד הדס גרוסי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות אחרונות

הסכם פשרה | 45614-09-21| מסעדת טייגר