הסכם פשרה | 4542-12-16 | מגדלי גינדי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 4542-12-16
הצדדים — ארזואן ואח' נ' מגדלי גינדי ת"א בע"מ ואח'
תאריך הפרסום – 5.7.2022

תקציר – ב-6.6.2022 ניתן פסק דין במסגרתו אושרה בקשה לאישור הסדר פשרה. נטען כי עבודות בפרויקט השוק הסיטונאי יצרו מפגע רעש וכי המשיבות אחראיות לכך. המשיבות מצדן טענו כי בקשת האישור נעדרת בסיס עובדתי ומשפטי.

ב"כ המבקשים – עו"ד אוריאל בוני
ב"כ המשיבות – אריאלה אבלוב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון