הסכם פשרה | 4519-04-21 | בראון הוטלס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 4519-04-21
הצדדים – גנסין נ' בראון הוטלס

תקציר – ביום 18.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי במחוז מרכז הסכם פשרה שנחתם בין גנסין לבין בראון הוטלס

תאריך הגשה- 27.07.2023

ב"כ המבקש – רם גורודסקי
ב"כ המשיבה – אגמון עם טולצ'ינסקי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ