הסכם פשרה | 20987-07-18 | עיריית קלנסווה

הודעה בדבר פסק דין בתביעה ייצוגית

ת"צ – 20987-07-18
הצדדים – מוחמד עבד אל ג'אבר תאיה נ' עיריית קלנסווה
תאריך פרסום – 4.1.2023

תקציר – בית המשפט המחוזי מחוז מרכז נתן פסק דין לתביעה ייצוגית בין מוחמד עבד אל ג'אבר תאיה לבין עיריית קלנסווה

ב"כ המבקש – עו"ד אביה בן ארי
ב"כ המשיבה -עו"ד כאיד סלמה

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון אל סינארה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתו