הסכם פשרה | 44875-04-22 | מכוורת יד מרדכי- שטראוס

הודעה בדבר בקשה לאישור הודעת הסתלקות מתביעה ייצוגית

ת"צ – 44875-04-22
הצדדים –צדיק נ' מכוורת יד מרדכי- שטראוס בע"מ
תאריך פרסום – 4.1.2023

תקציר – לבית המשפט השלום בבת ים הוגשה בקשה לאישור הודעת הסתלקות מתביעה ייצוגית בין צדיק לבין מכוורת יד מרדכי- שטראוס בע"מ.

ב"כ המבקשת – עו"ד לירון פרמינגר
ב"כ המשיבה -עו"ד חיים פרוכטר

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון