הסכם פשרה | 44592-11-14 | כלל חברה לביטוח

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –44592-11-14
הצדדים – לפיד אור ומורוז לפיד טל נ' כלל חברה לביטוח בע"מ
תאריך פרסום – 13.11.2022

תקציר – ב-3.11.2020 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין לפיד אור ומורוז לפיד טל לבין כלל חברה לביטוח בע"מ

ב"כ התובע – עו"ד יצחק אבירם או מאור ברוש
ב"כ הנתבעת – עו"ד רועי פדל, גולדפרב זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון כלכליסט

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון