הסכם פשרה | 44574-10-17 | תנובה ושופרסל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 44574-10-17
הצדדים – יעקב גרינוולד, גיורא המאירי, אהרון המאירי וטלי מרים טואיטו נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ותעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית לישראל בע"מ ושופרסל בע"מ
תאריך פרסום – 8.12.2022

תקציר – ב-27.11.21 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין יעקב גרינוולד, גיורא המאירי, אהרון המאירי וטלי מרים טואיטו לבין תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ותעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית לישראל בע"מ ושופרסל בע"מ

ב"כ התובע – עו"ד נחום אורן, עו"ד טל לביא
ב"כ תנובה – פישר ושות'
ב"כ שופרסל – אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון