הסכם פשרה | 44507-01-23| עיריית נתניה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 44507-01-23
הצדדים – איציק ארביב נ' עיריית נתניה

תאריך הגשה- 18.06.2023

תקציר – ביום 18.06.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין איציק ארביב נ' עיריית נתניה

ב"כ המבקשים – עו"ד יוסי- חי אביעזיז
ב"כ המשיבה – עו"ד רומית סמסון

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות.

הסכם פשרה | 44507-01-23| עיריית נתניה