הסכם פשרה | 44244-02-16 | פתאל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 44244-02-16
הצדדים – לב נ' מלונות פתאל בע"מ ואח'

תקציר – בית המשפט אישר הסכם פשרה שנחתם בין לב לבין מלונות פתאל בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 03.09.2023

ב"כ המשיבה – פרל עהן צדק לצר ברץ, עורכי דין
ב"כ המבקש – אלון שגיא עו"ד, משה און עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום