הסכם פשרה | 44163-03-21 | רמי לוי

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 44163-03-21
הצדדים – איל יצחק נ' רמי לוי שיווק בשקמה 2006 בע"מ

תאריך הגשה- 5.6.2023

תקציר –  ביום 22.10.2022 בית המשפט המחוזי בחיפה אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין איל יצחק לבין רמי לוי שיווק בשקמה 2006 בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד גיא אלון
ב"כ המשיבה – מ. פירון ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ, בעיתון גלובס ובעיתון ידיעות חיפה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון