הסכם פשרה | 4367-06-21 | ברופי בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 4367-06-21
הצדדים – גרי נ' ברופי בע"מ
תאריך פרסום – 3.8.2022

תקציר – בתיק שבכותרת שמתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה שבין גרי לבין ברופי בע"מ

ב"כ קבוצת התובעים – עו"ד גיא סרוסי
ב"כ המשיבים – עו"ד ראובן מילמן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון