הסכם פשרה | 43222-08-22 | הראל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 43222-08-22
הצדדים – שוהם אבן נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

תאריך הגשה- 25.6.2023

תקציר – ביום- 6.6.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין שוהם אבן לבין הראל חברה לביטוח בע"מ

ב"כ המבקש – שטרן אבני ושות'
ב"כ המשיבה – נגבי כהן איל ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון