הסכם פשרה | 43069-06-17 | פייפאל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –43069-06-17
הצדדים – מר ליאוניד קפלן נ' PayPal Pte LTD
תאריך פרסום – 21.11.2022

תקציר – ב-18.10.2022 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מר ליאוניד קפלן נ' PayPal Pte LTD

ב"כ המבקש – איידן, תירוש ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ, ישראל היום ואל סינארה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון