הסכם פשרה | 42666-01-20 | מדינת ישראל- רשות המיסים

הודעה בדבר הרחבת קבוצה בשמה מנוהלת תביעה ייצוגית

ת"צ – 42666-01-20
הצדדים –עו"ד רשף חן נ' מדינת ישראל- רשות המיסים
תאריך פרסום – 26.12.2022

תקציר – ביום 30.11.22 אישר בית משפט לעיניינים מינהליים בתל אביב את הרחבת הקבוצה בשמה מנוהלת התביעה הייצוגית בין עו"ד רשף חן לבין רשות המיסים.

התובע המייצג- עו"ד רשף חן

ב"כ התובע המייצג – עו"ד אליהו מאיר
המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון