הסכם פשרה | 42495-10-21 | לירם אקסקלוסיב

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –42495-10-21
הצדדים – גב' אסנת ישראלי נ' לירם אקסקלוסיב 86 בע"מ
תאריך פרסום – 28.11.2022

תקציר – ב-15.11.2022 בית המשפט השלום בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גב' אסנת ישראלי לבין לירם אקסקלוסיב 86 בע"מ

ב"כ התובעת – עו"ד משה בן דרור, עו"ד אריק רוזנטל
ב"כ המשיבה – מטרי, מאירי וכט ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון