הסכם פשרה | 42389-01-16 | פנסוניק

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 42389-01-16
הצדדים – אמיר זילברברג ומשה ברוך נ' Panasonic Holdings Corporation

תאריך הגשה- 4.5.2023

תקציר –  ביום 2.5.2023 בית המשפט המחוזי בלוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין אמיר זילברברג ומשה ברוך לבין Panasonic Holdings Corporation

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון אל סינארה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון